Kwartiermaker herindeling levert een krachtige (en onafhankelijke) impuls

kwartier maken

Tijdens een samenwerking of herindeling zullen kracht, flexibiliteit en snelheid ontwikkeld moeten worden om een complex samenwerkingstraject tot uitvoer te brengen. Iedereen die al eens een herindeling heeft meegemaakt, weet ook dat bedrijfsvoering en ICT de basis van de nieuwe organisatie vormt. En dat het dus belangrijk is dat mensen uit de verschillende gemeenten samengebracht worden om met elkaar na te denken over de nieuwe inrichting.

Vaak wordt voor zo'n proces een onafhankelijk kwartiermaker ingehuurd om op een onafhankelijke manier de partijen te verbinden. De kwartiermaker neemt o.a. de verantwoordelijk voor het realiseren van de dienstverlening, informatievoorziening en/of bedrijfsvoering. De kwartiermaker wordt de spil in het web, start met een duidelijke projectaanpak op de verschillende deelprojecten. De kwartiermaker onderkent en bewaakt de voortgangsresultaten en de onderlinge verbanden tussen de verschillende projecten en de rest van de organisaties.

Native Consulting beschikt over diverse kwartiermakers die de samenwerking kunnen begeleiden en die voldoen aan het volgende profiel:

 • Minimaal 10 jaar gemeentelijke ervaring
 • Ervaring bij meerdere herindelingen, ambtelijke fusies en samenwerkingsverbanden
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Empatisch, verbindend, praktisch
 • Afgeronde universitaire opleiding;
 • Algemene vaardigheden programmamanager (Prince2);
 • Kan op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau acteren en communiceren;
 • Legt de verbinding tussen bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening;
 • Bewaakt het budget, mede door het projectmanagementsysteem van Native Consulting;
 • Gedegen kennis van ICT oplossingen voor complexe overheidsorganisaties;
 • Vasthoudend, richtinggevend en resultaat gedreven;
 • Bedreven in managen van besturen, gemeenteraden, directies en stuurgroepen;
 • Is in staat om mensen te verbinden om samen het resultaat te halen.
Naast de kwartiermaker staat er een team klaar om het project te laten slagen. In deze Prezi presentatie kunt u zien hoe Native Consulting dit heeft gedaan voor de gemeente Goeree-Overflakkee