Samenwerken: alleen ga je sneller, samen kom je verder

i&a samenwerking
U bent een kwartiermaker, gemeentesecretaris, directielid of programmamanager samenwerking. U bent bezig met het vormen van een samenwerking. Herkent u onderstaande vragen?
 • Hoe zorg ik er voor dat we niet alleen praten, maar ook praktisch worden?
 • Hoe vertaal is een visie naar een gestroomlijnde operatie?
 • Hoe hou ik de sfeer goed, hoe bereik ik maximale productiviteit, energie, kwaliteit en plezier? Hoe overbrug ik cultuurverschillen en dubbele agenda's?
 • Hoe zorg ik voor een win-win situatie voor alle partijen?
 • Heeft iedereen hetzelfde geloof in de samenwerking? Wat zijn de verwachtingen? Hoe kun je deze meten en managen?
 • Hoe laat ik de raad en college begrijpen wat er gebeurt en waarop ze kunnen sturen?
 • Hoe behoud ik mijn eigen identiteit en zeggenschap in een samenwerking, zonder de samenwerking te ondermijnen?
 • Hoe zorg ik er voor dat kosten eerlijk verdeeld worden?
 • Hoe zorg ik voor een gelijke behandeling van samenwerkingspartners, en hoe prioriteer ik de wensen en eisen?
 • Hoe overbrug ik de kloof tussen mensen die met verschillende (ict-)systemen werken?
 • Hoe maak ik een samenwerkingsplan? Hoe ziet de samenwerkingsovereenkomst (DVO) eruit ?
Native Consulting gelooft dat vertrouwen, respect en een open en directe communicatie de basis vormen voor samenwerken: top-down en bottom up, raad en college in verbinding met de ambtelijke organisatie. En dit voor alle samenwerkingspartners zowel horizontaal als verticaal. Het leggen van verbinding en het managen van verwachtingen zijn essentiƫle onderdelen bij het voortvarend komen tot samenwerking.

Samenwerken bestaat uit het organiseren en managen van zowel de zachte factoren als de harde factoren. De harde factoren (visie op dienstverlening, bedrijfsvoering, informatievoorziening, IT-architectuur, programma- en projectmanagement) zijn net zo belangrijk als het organiseren en managen van de zachte factoren (cultuur, gedrevenheid, team-spirit, energie). Een goed management van de zachte factoren zorgt ervoor dat mogelijk tegenstellingen op de harde factoren gemakkelijk overbrugd kunnen worden.

Native Consulting ondersteunt opdrachtgevers bij trajecten rondom samenwerking. Concreet ondersteunen wij opdrachtgevers bij:
 • Het begeleiden van het bestuurlijke traject om te komen tot een samenwerking;
 • Het financieel doorrekenen van diverse samenwerking- c.q. outsourcing scenario's;
 • Het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst;
 • Het ontwikkelen van een integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en ICT voor een samenwerking;
 • Het opstellen van de enterprise-architectuur (toekomstige bedrijfsvoering i.r.t. IT-landschap);
 • Het opstellen van het implementatieplan voor de beoogde samenwerking;
 • Het uitvoeren van project- en programma-management (kwartiermaker samenwerking);
 • Het begeleiden en coachen van mensen in een samenwerking: cultuurveranderingen.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder!!