Datagedreven werken? 5 goede redenen om er mee te beginnen

redenen om te starten

Datagedreven of datagestuurd werken leeft bij de overheid. (check ook onze A0 posters over datagedreven werken in het sociaal domein kcc/dienstverleningJeugdzorg) In alle gemeentelijke bijeenkomsten en nieuwsbrieven is het een prominent onderwerp. Maar waarom zou je er nu eigenlijk echt mee te beginnen? De top 5 redenen:

Reden 1: Sturen op gegevens/feiten in plaats van op onderbuikgevoel

Emoties spelen vaak een rol bij beslissingen en kunnen dan ook handig politiek ingezet worden. Hoe fijn is het om met feiten de emoties te kunnen neutraliseren.

Reden 2: Verplichting vanuit wetten

Vanuit de WMO zijn gemeenten verplicht jaarlijks te rapporteren aan de gemeenteraad op de criteria waarmee de behaalde resultaten zijn gemeten. Ook de omgevingswet, AVG en archiefwet vragen om datagedreven werken. De verplichting om data aan het CBS en aan WaarStaatJeGemeente aan te leveren, vraagt ook om het goed op orde hebben van je data.

Reden 3: De toekomstige manier van werken

De VNG adviseert gemeente actief aan de slag te gaan met datagedreven werken naar aanleiding van een onderzoek ‘Datagedreven sturing bij gemeenten’ uitgevoerd door Berenschot. Datagedreven werken is een echt andere manier van werken. En dat is iets waar een organisatie aan moet wennen.

Reden 4: Flexibiliteit

Door meten worden trends en ontwikkelingen inzichtelijk. Maar ook juist afwijkingen hiervan worden zichtbaar. Datagedreven werken maakt het mogelijk om snel in te springen op ontwikkelingen.

Reden 5: Motiveert de ‘toekomstige’ medewerkers, professionaliteit

Datagedreven werken resulteert in een andere manier van werken. Juist de medewerkers met passie voor analyse en cijfers die in de toekomst hard nodig zijn om de ontwikkelingen te ondersteunen, raken gemotiveerd door datagedreven werken. Door aan de slag te gaan met datagedreven werken kunnen deze waardevolle medewerkers gemotiveerd behouden blijven voor uw gemeente.

Genoeg redenen om te gaan starten met datagedreven werken. Maar hoe start je hier mee? Starten met datagedreven werken is een proces en vraagt om een gefaseerde aanpak. 

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Marielle Hulsegge
informatiemanager
085-4012987