Datagedreven Werken, de Native methode

onze aanpak

Steeds meer gemeenten willen datagedreven werken. Een logische keuze, want je hoort vaak dat het heel veel kan opleveren. Wie wil er nu niet beschikken over goede betrouwbare informatie, goed gefundeerde beslissingen nemen, slimme beleidskeuzes maken en inwoners en bedrijven ondersteunen met slimme producten, klantvriendelijke procedures en goede informatie? Allemaal theoretische beloftes van datagedreven werken. Maar hoe doe je dat? Hoe kom je als gemeente op het juiste niveau, hoe kom je van theorie naar praktijk?

 

Visie

Datagedreven werken helpt een gemeente om beslissingen te nemen gebaseerd op feiten. Het geeft inzicht waarmee je grip krijgt op de (werk) processen en de kwaliteit. Met datagedreven werken kun je inspringen op nieuwe ontwikkelingen, voorspellingen doen op basis van betrouwbare gegevens, met als einddoel het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners, bedrijven en eigen medewerkers. Kortom een efficiënte, wendbare, slimme en betrouwbare gemeente.


Missie

Native heeft als missie om gemeenten te helpen om datagedreven werken te implementeren, met een focus op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Native ondersteunt het hele proces van visievorming tot de implementatie, van A tot Z, zodat gemeenten vervolgens zelf in staat zijn om zo optimaal mogelijk waarde te creëren met data.

 

Strategie

Native gelooft in een hybride aanpak voor de implementatie van datagedreven werken, waarbij een solide implementatie hand in hand gaat met experimenten die direct resultaat opleveren. Direct beginnen met het maken van nieuwe producten, diensten en werkwijzen met zichtbare meerwaarde. We starten met experimenteren met data vanaf de eerste dag, waarmee we resultaten zichtbaar maken en zo alle betrokkenen meekrijgen in het proces.

 

Aanpak

We hanteren een gemeentebrede aanpak, waarbij we een gezamenlijk gedragen visie formuleren en op alle niveaus werken aan datavolwassenheid en bewustzijn. We werken binnen een specifiek domein of domeinoverstijgend. We werken integraal samen in de keten en combineren landelijke en regionale databronnen met de data die beschikbaar is binnen de gemeente. We gebruiken slimme gebruikersvriendelijke tools, die nemen we mee, of we maken gebruik van al aanwezige tools binnen de gemeente. We brengen inzicht in wat wel werkt en wat niet. Centraal staat dat we kennis en kunde op het gebied van datagedreven werken in de gemeente zelf willen borgen.


onze aanpak

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Marielle Hulsegge
informatiemanager
085-4012987