Sociale Innovatie als motor om veranderingen tot stand te brengen

sociale innovatie

Sociale innovatie is niet meer weg te denken in de huidige tijdsgeest. Gedreven door de technologie van mobile devices, clouddiensten, social media vervagen langzaam de grenzen tussen werktijd en privétijd. Met name jongere mensen worden op deze manier, geholpen door digitale middelen grootgebracht.

Organisaties denken steeds meer na over sociale innovatie. Vaak is de aanleiding een bezuiniging, of een samenwerking (herindeling of ambtelijke fusie), of de wens om kantoorruimte efficiënter te gebruiken, of om een aantrekkelijke werkgever te zijn, of de wens om meer resultaatgericht te gaan werken.

Bij de invoering van Sociale Innovatie (o.a. zelfsturende teams) worden vaak drie aandachtsgebieden benoemd: bricks, bytes en behaviour. Native Consulting heeft deze aandachtsgebieden uitgebreid tot het 8B model. Een belangrijke “B” hierin is Belief: waar gelooft een organisatie nou echt in: zowel directie als medewerkers moeten met elkaar de verbinding leggen om op dit majeure onderwerp consensus, betrokkenheid en draagvlak te realiseren zodat Sociale Innovatie een succes wordt en leid tot de 8ste B: Benefits!

Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door die medewerker centraal te stellen en hem – binnen bepaalde grenzen - de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.


Zoeken
Contactpersoon
Martin van  Dijk
Partner / Adviseur
06-24632058