A0-poster: data stuurt de transformatie van de Participatiewet

participatiewet

Gemeenten hebben de afgelopen 4 jaar invulling gegeven aan de Participatiewet. Het doel van deze wet is meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. Na de initiële overdracht zijn gemeenten begonnen met de transformatie. Om deze transformatie goed door te kunnen zetten is inzicht nodig en voor inzicht is data nodig. Daarbij kun je deze data inzetten om beter en efficiënter te transformeren.

Native heeft een aanpak ontwikkeld om de transformatie datagedreven voort te zetten. Deze is vormgegeven op een overzichtelijke A0-poster. Deze kunt je direct downloaden: KLIK HIER

De druk bij gemeenten om de transformatie te maken is hoog. Vanwege de open einde regeling van de bijstand, het stoppen van de instroom van de Sociale Werkvoorziening, de instroom van jong gehandicapten en statushouders, komt het overgrote deel van de gemeenten tekort op de financiering vanuit het Rijk. Middels de bestaande vangnet regeling worden deze tekorten nu nog grotendeels gecompenseerd. Naast deze financiële prikkel is er uiteraard oog voor de menselijke kant en het doel om zoveel mogelijk mensen actief deel te laten nemen aan de maatschappij. Uit de 'Landkaart van de Participatiewet' van eind 2018 blijkt dat gemeenten achterlopen op de ambities van de Participatiewet. De kamerbrief van staatssecretaris van september 2018 bevestigt dit beeld.

Er is al veel data verzameld binnen de omgeving van de Participatiewet. Vaak ook voor de politieke verantwoording. De datagedreven aanpak die we aanbieden gaat daar meer mee doen. Hierbij gaat het van operationele rapportages op onderdelen, via het samenvoegen van eigen data en data van ketenpartners (UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers, CBS) voor uitgebreide analyses naar voorspellende modellen en scenario analyses. In de poster hebben we een aantal voorbeelden hiervan opgenomen.

Bij Native zijn we er van overtuigd dat bepaalde processen efficiënter kunnen en een datagedreven aanpak een oplossing kan zijn voor de complexe uitdaging waar gemeenten voor staan. De kunst is om klein te beginnen en zo op onderdelen de eerste resultaten te behalen voor de benodigde transformatie.

Zoeken
Contactpersoon
Martin van  Dijk
Partner / Adviseur
06-24632058