Een datagedreven aanpak verbetering dienstverlening/KCC

publieke dienstverlening

Deze poster is deel 2 van de drieluik over datagedreven werken en geeft een voorzet voor de door- ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening en het KCC. De A0-poster kunt u hier direct downloaden.

Na de decentralisaties binnen het sociaal domein, de komst van de omgevingswet en samenwerking ketenpartners, waarbij bepaalde gemeentelijke taken meer op afstand komen te staan, lijkt één centraal organisatiebreed KCC niet langer houdbaar. Domeingericht werken komt ervoor in de plaats. Een inwoner kan vaak beter worden geholpen vanuit het domein waar de vraag op van toepassing is.

Maar ook de toenemende digitalisering biedt mogelijkheden en kansen: de eerste gemeenten experimenteren met spraakherkenning en automatische afhandeling. En burgers en bedrijven gebruiken steeds vaker social media voor meldingen en communicatie. Ook vragen eenvoudige snel-klaar producten een andere afhandelingstrategie dan complexe producten. Gemeenten transformeren van een multi-channel aanpak naar een omnichannel aanpak.

Native stelt een data-gedreven aanpak voor om de dienstverlening verder te ontwikkelen waarin de volgende cyclus centraal staat:

Stap 1: Oriëntatie op de vraagstukken, meten en analyseren
Stap 2: Een transformatiestrategie maken
Stap 3: Een transformatieplan ontwerpen
Stap 4: De transformatie uitvoeren en terug naar stap 1

Een datagedreven aanpak is een oplossing voor gemeentelijke vraagstukken. De kunst is om klein te beginnen en zo in het groeiproces te stappen waar wij met z'n allen in beland zijn. De digitalisering en technische mogelijkheden kán de motor zijn om een beweging in gang te zetten.

Heeft u vragen over deze poster of de eerder gepubliceerde poster (verbetering van de jeugdzorg) of wilt u hierover sparren? Schroom niet om contact op te nemen.

Jeugdzorg poster