Roadmap (stappenplan) herindeling of samenwerking.

ict roadmap herindeling
Het samenwerken op het vlak van ICT is een veelomvattende verandering. Dit raakt niet alleen de techniek, maar o.a. ook de cultuur, de organisatie, de processen, de medewerkers en de financiĆ«n. Het is van belang om de juiste randvoorwaarden te scheppen. Deze metrokaart geeft overzicht in de samenhang van het gehele harmonisatieproces. 

De routekaart geeft de verschillende stappen en mijlpalen weer voor verschillende bedrijfskundige gebieden. De routekaart is ook nuttig bij het samenwerken op onderdelen zoals bijvoorbeeld een belastingsamenwerking of een samenwerking op automatiseringsgebied.

Bij het benoemen van de sporen is gebruik gemaakt van het bekende 9-vlaksmodel voor informatiemanagement. Het 9-vlaksmodel legt een verbinding tussen de behoefte van de organisatie en de mogelijkheden, het aanbod van ICT. In de routekaart zijn de drie lagen van het model, richten, inrichten en verrichten goed herkenbaar.

Kortom, de routekaart helpt samenwerkende organisaties bij het beheerst veranderen en optimaal ondersteunen van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Als de de juiste voorwaarden voor samenwerken aanwezig zijn, zal er prettiger en succesvoller samengewerkt worden.


harmonisatie ict poster