Krachtig bestuur: de flexibele en wendbare gemeente

krachtig bestuur
Gemeenten krijgen steeds meer taken in een steeds complexere samenleving. Dit vraagt om een efficiƫnte dienstverlening goed opgeleide medewerkers en een krachtig bestuur. En de complexe veranderende samenleving vraagt ook flexibiliteit en wendbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Afhankelijk van de maatschappelijke vraagstukken en afhankelijk van trends, ontwikkelingen en economische voorspoed, zal de gemeente voortdurend zijn beleid en strategie moeten aanpassen. In economisch slechte tijden wil een gemeente kostenbewust en sober zijn, om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen, is innovatief en creatief vermogen belangrijk. Het archetype model maakt het mogelijk om de focus van de gemeentelijke organisatie scherp te stellen, en coherente keuzes t.a.v. bedrijfsvoering te maken.

Het archetype model is bedoeld als start voor het opstellen van een integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten en/of samenwerkingsverbanden en het bepalen van de veranderopgave. (Klik hier om de archetype-poster te downloaden). Een uitleg van de het archetype-model in de vorm van een powerpoint vindt u hier.

Bij de start van complexe visie trajecten, programmamanagement, gemeentelijke samenwerking of organisatorische verandering is er behoefte aan een viertal zaken:
 1. een heldere en duidelijke focus op basis waarvan onderliggende visie, programma's en verandertrajecten vormgegeven kunnen worden
 2. een duidelijk toetsingskader voor allerlei plannen en beleidsstukken, op basis waarvan coherente besluiten genomen kunnen worden
 3. een compacte en eenvoudige communicatie die duidelijk maakt aan alle stakeholders, wat de toekomst van de organisatie inhoudt
 4. inzicht in de consequenties van strategische keuzes voor directies en bestuur
Het archetype model is ontworpen om gemeenten te helpen met bovenstaande behoeften. Alle gemeentelijke organisaties zijn getypeerd met 5 basis archetypen: Maximaal dienstverlenend, Innovatief en modern, Kostenbewust en sober, Flexibel en schaalbaar en Traditioneel en praktisch. Voor elk van de archetypen zijn de consequenties beschreven voor 7 bedrijfskundige aspectgebieden:
 1. Primaire en secundaire dienstverleningsprocessen (ook klantsturing)
 2. Organisatiestructuur
 3. Benodigde houding, gedrag, competenties en kunde van medewerkers
 4. Managementstijl en managementsturing
 5. Benodigde informatievoorziening en ICT
 6. Cultuur, draagvlak en verandering
 7. Financiƫle sturing en investeringen
MT's, directies en college's van gemeenten en samenwerkingsverbanden realiseren zich dat het verkennen van nieuwe dienstverleningsmodellen en integrale visies alleen goed mogelijk is wanneer deze worden doorleefd en er scherp wordt gekozen voor een bepaalde ontwikkelrichting. Het archetype model en de uitwerking van de modellen helpt bij het vormen van beelden en het bouwen van een gemeenschappelijke taal t.a.v. de strategische keuze.

gemeentelijke archetypen
Zoeken
Contactpersoon
Rob Cortjens
Partner / Adviseur
0621508683