Hoe krijg ik de Digitale Transformatie werkend voor mijn gemeente?

digitale transformatie

Hoe kunnen gemeenten mee in de digitale ontwikkelingen die onze samenleving overspoelen? Wat betekent dit voor u? Techniek, ict, informatie en data veranderen het leven van inwoners, ondernemers en organisaties. Deze ontwikkelingen worden samengevat met de term 'Digitale Transformatie'.

Maatschappelijke vraagstukken en de digitale transformatie

De dienstverlening en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie verandert tot in de kern. Primaire taken zoals jeugdzorg, ontwikkeling van de openbare ruimte (omgevingswet) en de digitale dienstverlening leunen zwaar op het gebruik van informatie, data en softwaretoepassingen. Digitale mogelijkheden zijn ook een integraal onderdeel geworden van de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken.

ICT is inmiddels een strategische factor om een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering te realiseren. Dit vraagt van de afdeling I&A een andere rolinvulling om het proces van digitale transformatie te faciliteren.

Anticiperen op de digitale transformatie

Hoe anticipeert de gemeente op deze veranderingen? Hoe maak je beleid op de impact van nieuwe technologieën? Als inwoners en ondernemers zelf maatschappelijke uitdagingen oplossen met behulp van techniek, wat betekent dit dan voor de digitale ontwikkelingen van gemeentelijke taken en rollen?

Hoe zorgt u er als gemeente nu voor dat de transformatie bewust en gecontroleerd (niet ad hoc) wordt doorleefd? Hoe borgt u dat dit door de hele organisatie gedragen wordt en niet alleen door I&A?

Hoe transformeer ik mijn gemeente

De volgende factoren (de 4 D’s) zijn daarbij van belang:
  1. Digitale strategie: Het vertrekpunt is een organisatie brede digitale strategie. Dit is geen I&A strategie, maar een integrale strategie voor bedrijfsvoering, dienstverlening en I&A. Waar wilt u als organisatie naartoe, tegen wat voor uitdagingen loopt u aan (zowel intern als extern) en welke digitale mogelijkheden kunt u hiervoor inzetten? I&A kan hierbij informeren en adviseren.
  2. Digitaal leiderschap: Het is hierbij belangrijk om op directieniveau of zelfs bestuurlijk niveau een aanjager te hebben, een “digitaal leider” die zelf een duidelijke digitale visie heeft, die achter de verandering staat en de rest van de organisatie kan motiveren om mee te groeien. Het management heeft hierin een rol, zelfs bij zelforganiserende teams.
  3. Delen: digitaal leiderschap nodig om kennis en informatie te delen tussen I&A medewerkers (jong en oud) en de vakafdelingen. Het is noodzakelijk dat vakafdelingen zich verdiepen in de mogelijkheden van ICT en I&A medewerkers zich meer verdiepen in maatschappelijke vraagstukken. Ouderen brengen hun ervaring en realisme in, jongeren hun enthousiasme en innovatiekracht. Zo kan de verbinding gelegd worden om nieuwe oplossingen te bedenken.
  4. Draagvlak creëren voor digitale middelen: Als de digitale strategie duidelijk is, kunnen doelen en vervolgens projecten gedefinieerd worden. Enerzijds gericht op het creëren van nieuwe mogelijkheden of oplossingen en anderzijds om zowel medewerkers als inwoners hierin mee te nemen.
Om het potentieel van digitaal te benutten en van toegevoegde waarde te zijn voor individu en samenleving, herijkt de gemeentelijke organisatie haar rollen en taakopvatting naar burgers en ondernemers. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met veranderingen in gedrag (cultuur), proces en informatievoorziening.

Groot, middelgroot of klein, elke gemeente kan de volgende stappen zetten in de Digitale Transformatie.

Waar begin ik? “Think Big, Act Small”!

Het belangrijkste motto hierbij is: Think Big, Act Small. Gebleken is dat concrete maatregelen en een heldere lange termijn strategie het meest succesvol zijn:
  • Start overzichtelijke en concrete pilots, waarbij een maatschappelijk vraagstuk centraal staat. Stel een multi-disciplinair team samen en kijk hoe digitale mogelijkheden kunnen bijdragen aan een concrete oplossing. Dit is een gezamenlijke opgave van de vakafdelingen en de I&A-afdeling.
  • Experimenteer met de nieuwe digitale mogelijkheden. Geef uw medewerkers de ruimte om de digivaardigheid te vergroten. Digitalisering is leuk!
  • Haal kennis en expertise in huis om de traditionele I&A-afdeling te ondersteunen in nieuwe taken en andere rollen.
  • Zorg voor budget waarmee u kleine experimenten kunt opzetten.