Project- en programmamanagement

programma-management

Projectmanagement is er op gericht om op elk moment de voortgang, de status, de risico’s, tijdsplanning en kosten van projecten in beeld hebben. Maar tegelijkertijd is het niet de bedoeling om mensen te overladen met regels, procedures en papier. 

 Om dit te bereiken is een aantal uitgangspunten gebruikt bij het opzetten van het Native-project- en programmamanagement. E.e.a. is afgeleid van de Prince2 methodiek:

  1. Projectmanagement is gericht op optimale sturing en minimale overhead;
  2. De verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie;
  3. Het bestuur of MT geeft kaders aan waarbinnen projectgroepen mogen opereren;
  4. Communicatie tussen de verschillende lagen wordt gemakkelijk gemakt door de uitwisseling van specifieke informatie via voorgedefinieerde sjablonen;
  5. Projectleiders worden geselecteerd op management competenties;
  6. Wanneer onderdelen of mensen niet functioneren, wordt dit bespreekbaar gemaakt;
  7. Binnen een project moet een éénduidige toewijzing van taken plaatsvinden
  8. Financiële sturing vind plaats via een verplichtingen-administratie
  9. Ondersteunende software hoeft geen 100% beeld te geven als deze maar eenvoudig en laagdrempelig is; projecten zijn vaak te volatiel om heel veel details vast te leggen
  10. Projectadministratie mag maximaal 10% van de tijd van een project- of programmaleider kosten
Native heeft een projectmethodiek ontwikkeld, die voldoet aan bovenstaande uitgangspunten. Deze methodiek is vrijelijk beschikbaar in de vorm van:
De documenten zijn vrijelijk in ms-word formaat toegankelijk zodat u deze kunt aanpassen aan uw situatie. Deze projectmethodiek is inmiddels in diverse gemeenten in gebruik.