Governance van een ICT-samenwerking

governance

Het belang van een goede informatievoorziening en de ermee gepaard gaande kosten en risico's  vragen om adequate sturing op verschillende niveaus. Deze sturing begint met de vraag welke ICT-beslissingen op welk niveau en door welk gremium worden genomen en uiteraard ook welke stakeholders daarover worden geïnformeerd. Deze ICT-governance is van belang voor individuele gemeenten met ICT in eigen beheer en zeker ook wanneer ICT(onderdelen) buiten de deur worden gezet of ondergebracht in een samenwerking.

ICT-governance bij samenwerking of outsourcing

De eerste vraag die u zich zult moeten stellen is: hoe wordt uw samenwerkingsverband of outsourcing bestuurd en op welke niveaus? In de praktijk zien we dat samenwerkingsverbanden regelmatig primair worden geleid op inhoud; de te leveren producten en diensten en op de kostprijs daarvan. Concreet en meetbaar.

Maar naast het “inhoud” niveau zijn nog 2 abstractieniveaus in sturing te onderscheiden, te weten “processen” en “relaties”.

Met sturing op processen wordt zowel de aanpak om te komen tot een samenwerking (initiatief, voorbereiding en inrichting), als de werkprocessen in het operationele samenwerkingsverband bedoeld. 

In de fase voor de operationele start draait het om draagvlak verwerven onder de medewerkers, die het direct raakt en om steun van OR, bestuur en politiek voor het verkrijgen van ruimte en middelen. De communicatieprocessen zijn hierbij van cruciaal belang: verwachtingsmanagement, bepalen van realiseerbare doelen en het delen van wederzijdse ideeën en agenda’s. Dubbele of verborgen agenda’s in deze fase kunnen als een boemerang werken en alle investeringen teniet doen.

In een samenwerking komen meerdere werkculturen en werkwijzen samen. Wat wordt de nieuwe gezamenlijke werkwijze? Is één van de partners dominant of briljant? Gaat alles op de schop of blijven de medewerkers tijdelijk nog op de voor hen vertrouwde manier werken en communiceren met de “eigen” moederorganisatie. Wanneer wordt het dan echt één efficiënt samenwerkend verband? 

Naast inhoud en processen vormen relaties het 3e abstractieniveau waarop sturing nodig is, o.a. voor de vorming van nieuwe teams en het opzetten van een aangepaste aansturing- en verantwoordingsstructuur. Kennen de betrokken medewerkers, managers en bestuurders elkaar goed genoeg? Controle op de inhoud en werkprocessen is goed, vertrouwen is beter. Is dat wederzijdse vertrouwen aanwezig of juist niet, en waar is het op gebaseerd? Metaforisch; is het een “huwelijk” uit wederzijdse liefde of is het zakelijk gearrangeerd? Zijn de belangen gelijkwaardig?

Rapporten met plannen en businesscases zijn geduldig. Het zijn de mensen die ze moeten uitvoeren, ervaren en bijstellen. Hoe creëer je wederzijds vertrouwen? 

Native Consulting heeft de ervaring die nodig is om bestuur, directie en medewerkers mee te nemen in de besturing van een samenwerking of outsourcing.