ICT samenwerking tussen gemeenten moet leiden tot voordelen

visie ict-samenwerking
Het besef groeit bij gemeenten dat ICT één van de aspecten is van bedrijfsvoering dat zich prima leent voor intensieve vormen van samenwerking. Zeker ook omdat veel gemeenten in een proces van "continue verandering" zitten, en op zoek zijn naar de werkelijke meerwaarde van ICT en informatiebeleid. Door krachten te bundelen wordt ICT professioneler georganiseerd en kan het beter bijdragen aan de strategische doelen van de gemeente van de toekomst. Ook kunnen de vraagstukken t.a.v. de digitale transformatie beter beantwoord worden.

In de ICT Samenwerking lijkt de automatisering redelijk eenvoudig gerealiseerd te kunnen worden. Het wordt ingewikkelder als men ook de informatisering (o.a. de vakapplicaties) wil gaan harmoniseren in een samenwerking. Daar is het meeste geld te verdienen, de kwaliteit te verhogen en/of de kwetsbaarheid te verlagen. Maar daar loopt men ook vaak op tegen de eigenheid van iedere gemeentelijke organisatie.

Cultuurverschillen en gemaakte keuzes in het verleden bepalen de voortgang van harmonisatieprojecten in een ICT samenwerking. Daarnaast krijgt een ICT samenwerking vaak een taakstelling mee. Maar hoe kan een ICT samenwerking de deelnemende gemeenten optimaal ondersteunen, juist ook als er een taakstelling wordt opgelegd en men zo veel mogelijk vakapplicaties wil harmoniseren?

Native begeleidt al jaren ICT-samenwerkingsverbanden. De kennis en ervaring uit deze trajecten is samengevat op één poster. De poster kan gezien worden als een checklist voor bestuurders, managers en ICT medewerkers, om er voor te zorgen dat u tot een plan van aanpak komt en de ICT samenwerking een succes wordt.

Klik hier voor een procesaanpak voor de samenwerking, herindeling of ambtelijke fusie. Heeft u vragen over de poster of over de dienstverlening van Native, aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen