Werken onder architectuur start met een architectuurplaat

architectuur-plaat
Werken onder architectuur

Het opstellen van een architectuur heeft als doel beheerst en gestructureerd complexe veranderingen te ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het terugbrengen van het aantal applicaties of een goed onderbouwde keuze voor een nieuw ICT systeem ter verbetering van de e-dienstverlening. Het architectuurdenken heeft tevens als doel om de applicatiebeheerders gestructureerd te laten nadenken over het realiseren van een optimale informatievoorziening, in lijn met de visie op dienstverlening, de visie op bedrijfsvoering en het informatieplan.

Er zijn verschillende invalshoeken waarop architectuur wordt ingezet:

 • Technische architectuur ten behoeve van, stabiliteit en veiligheid;
 • Informatie- en applicatie architectuur voor efficiĆ«nte en betrouwbare informatievoorziening;
 • Proces- en enterprise architectuur voor efficiĆ«nte en effectieve bedrijfsvoering en dienstverlening.

Native Consulting gelooft dat een gestructureerd en planmatig "Werken onder architectuur" veel geld en tijd oplevert. Een architectuur geeft u een helder zicht op de huidige situatie en op de toekomst. Bij het "Werken onder Architectuur" combineert Native kennis en expertise op architectuurgebied (Togaf, Dya, Nora, Gemma) met een eigen pragmatische vertaling naar de praktijk.

Het proces om een architectuurplaat op te stellen?

Het proces om te komen tot een architectuurplaat komt op hoofdlijnen hier op neer:

 • Eerst worden er afspraken gemaakt over het doel van de plaat en de weer te geven informatie zoals o.a. informatietypes, applicaties, servers, hardware en koppelingen. Ook wordt er bepaald wie er betrokken worden bij het proces om de plaat te maken. Soms wordt dit architectuurproces gezien als een project van de gezamenlijk applicatiebeheerders. Ook wordt de relatie met een Configuration Managemen Dtabase (CMDB) bepaald.
 • Het proces start met een kick-off voor alle betrokkenen, waarin het proces wordt toegelicht, voorbeelden worden getoond, en er afspraken worden gemaakt.
 • De organisatie maakt vervolgens een inventarisatie van de applicaties en aanvullende informatie zoals vooraf bepaalt.
 • Native stelt een eerste concept architectuurplaat op.
 • Vervolgens vinden er een aantal workshop / Interviews plaats met specialisten (o.a. de medewerkers van I&A en functioneel beheerders).
 • Native stelt een tweede concept architectuurplaat op.
 • Dit tweede concept wordt plenair teruggekoppeld, waarbij de focus op volledigheid ligt en op het bereiken van het doel.
 • Native stelt de definitieve architectuurplaat op.
 • In een plenaire sessie wordt de definitieve oplevering gedaan. Hierbij wordt ook direct gekeken of er conclusies getrokken kunnen worden over het verbeteren van de ICT.
 • Als laatste vindt er een evaluatie met de opdrachtgever plaats.
De inspanning om een architectuurplaat te maken start vanaf 20 dagen (ong EUR 20.000,-) en wordt verder bepaald door de hoeveelheid informatie die verzameld moet worden. Native geeft in ieder geval vooraf een vaste prijs.

Op deze website vindt u diverse voorbeelden van eerder gerealiseerde A0-architectuurplaten.