Waddinxveen: I&A 'groots' georganiseerd

dgvg: waddinxveen
We krijgen vaak de vraag “ wat is nu een effectieve inrichting van de informatievoorziening voor onze gemeente?”. 

De effectiviteit van de informatievoorziening wordt volgens ons gekenmerkt door de mate waarin: 
  • Informatievoorziening is aangehaakt op de organisatie (automatisering, vakafdelingen en management);
  • Informatievoorziening in staat is consistente keuzes te maken waarbij (nieuwe) investeringen altijd onderdeel uitmaken van een constructief groeimodel (werken en ontwikkelen onder visie en architectuur);
  • Informatievoorziening in staat is om samen met de vakafdelingen tot innovatie en effectievere ondersteuning te komen;
  • Informatievoorziening in staat is om het management te inspireren de kansen, het potentieel, van informatie voldoende te benutten.
Zo nu en dan komen we mooi voorbeeld tegen van een gemeentelijke organisatie die door slimme keuzes en een hoogwaardige afstemming zijn gekomen tot een efficiënte inrichting van de informatievoorziening. Een voorbeeld is de gemeente Waddinxveen. John Pape heeft als voordeel dat hij eerder werkte als informatiemanager voor een veel grotere gemeente (namelijk Gouda) en de inzichten van deze grotere gemeente heeft kunnen toepassen in Waddinxveen, dat een factor drie kleiner is.

“Sinds het vorige Informatiebeleidsplan uit 2014 hebben we efficiënt en effectief geïnvesteerd in het team Informatiemanagement en in digitale dienstverlening, zaakgericht werken, business intelligence, geografische informatievoorziening, gegevensmanagement en procesapplicaties. 

Waar mogelijk hebben we onze dienstverlening en bedrijfsvoering eerst geoptimaliseerd en daarna met relatief weinig software gedigitaliseerd.

We hechten eraan te weten wat ons bestuur en de domeinen zelf willen bereiken en welke eisen dat stelt aan de informatievoorziening.”

Graag nodigen we u uit om 2020 met nieuwe inspiratie te starten. We nodigen u uit voor een bijeenkomst in het kader van onze ‘door gemeente, voor gemeenten’ cyclus. U bent welkom in de gemeente Waddinxveen op 6 februari van 14:00 tot 17:30.

Na een welkom en korte introductie door John Pape over de keuzes die gemeente Waddinxveen heeft gemaakt, nodigen we graag uit te reflecteren, eigen casussen in te brengen, inzichten te delen en van elkaar te leren. 

Voor inschrijvingen kunt u een mail sturen naar info@nativeconsulting.nl o.v.v. DGVG Waddinxveen. Heeft u nog vragen over het programma of andere vragen, dan kunt u contact opnemen met Ramona Pakvis: r.pakvis@nativeconsulting.nl / 0615567357
Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Ramona Pakvis
adviseur
0615567357