Innovatie I&A Servicepunt71

klantcase servicepunt71

Hoe versterk je regionale samenwerking op het gebied van informatisering en informatievoorziening? Belangrijker nog, is dat je als regio daadwerkelijk wilt samenwerken. De Leidse Regio heeft deze wens uitgesproken, en heeft hiervoor het programma Versterking Regionale I-Samenwerking (VRIS) in het leven geroepen. Het is hierbij de bedoeling dat de i-kolom vanaf 1 juli formeel onderdeel vormt van het Servicepunt71 – een shared service center waar de afgelopen jaren al verschillende andere taken zijn belegd. Zo ook de automatisering.

Werken aan een regionale I-organisatie

Native levert met 2 interim adviseurs in de functie van (strategisch) informatiemanager een bijdrage aan deze ingewikkelde transitie. Zij hebben te maken met 5 klantorganisaties, waarvan 4 gemeenten, die elk gewend zijn op een bepaalde manier te werken. Daarbij zien zij ook in de toekomstige situatie graag een bepaalde mate van couleur locale gewaarborgd. Deze ruimte moet er dan ook zijn bij het initiëren en honoreren van nieuwe projecten. Vanwege het feit dat er 4 gemeentelijke organisaties met 4 culturen, werkwijzen, politieke kleuren samen zijn gaan werken is besloten deze ‘op te delen’ in de 6 GEMMA domeinen. Te weten; bestuur, sociaal, publiek, ruimte, bedrijfsvoering en openbare orde en veiligheid. De adviseurs van Native werken respectievelijk in het ruimtelijk en publieks domein.

Wat doen we dan allemaal?

Nu dan, een greep uit de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden: Portfoliomanagement, het organiseren inspiratiedagen voor de regio op het gebied van verschillende vakgebieden, de omgevingswet en aansluiting op Mijn Overheid. In elk van deze dossiers moet de informatiemanager op verschillende niveaus kunnen schakelen. Strategisch, tactisch en operationeel. Natuurlijk kan dit niet zonder grondige analyse. Er is daarbij sterke behoefte aan (beleidsmatige) advisering, coördinatie en sturing voor, tijdens en na trajecten die van invloed zijn op de huidige en/of toekomstige i-organisatie. Hierbij fungeert de informatiemanager als schakel tussen de business en ICT, en zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan voor wat betreft doelen, strategie, terminologie, taken en verantwoordelijkheden. Verbindend vermogen hierbij van cruciaal belang.

Wie wel eens een reorganisatie heeft meegemaakt weet dat er meer dan genoeg te doen is. Het goed kunnen prioriteren van alle werkzaamheden, en daarbij een gezonde verdeling maken tussen ad-hoc werkzaamheden en bouwen aan (strategische) structuurwijzigingen is dan ook cruciaal. De coördinator IM drukte ons tijdens de eerste werkdag dan ook op het hart: “Kijk uit dat je niet voor alles gaat rennen, maar zet je ook in om de systemen en structuren te veranderen”. Hier hebben wij gretig gehoor aan gegeven. Immers, een verandering is pas blijvend als deze in het gedrag van mensen wordt verankerd. Deze verankering kan pas plaatsvinden als hiervoor de goede instrumenten en draagvlak voor zijn ontwikkeld. Het verbinden van mensen, processen, initiatieven en energie is hierbij hard nodig. Naast weerstand tegen verandering zijn er ook altijd ambassadeurs voor de verandering.  

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden/werkwijze? Neem dan gerust contact op met Krishna Kurvers en/of Wouter van Veen.

Voel je verbonden. 
Native.