Transitie van on-premise I&A organisatie naar cloud en digitale transformatie

van on-premise naar cloud
Steeds meer vakapplicaties en kantoorautomatisering (Office 365) zijn alleen nog als een cloudapplicatie af te nemen. Ook wordt het afnemen van een virtuele werkplek uit de cloud steeds goedkoper. Standaard ICT en ICT-taken worden steeds meer als een dienstaangeboden. Dit heeft een groot effect op de gemeentelijke informatisering en automatisering:
Tegelijkertijd neemt de behoefte aan nieuwe gemeente-specifieke diensten toe die voortkomen uit de behoefte om datagedreven te werken en de digitale transformatie te omarmen. Denk aan het beter beheren van basis-, kern, en georegistraties, kennis en expertise leveren over data-science, internet of things en kunstmatige intelligentie.

Hiermee wordt een duidelijke verandering zichtbaar: standaard automatiseringstaken verdwijnen en digitale-transformatie- en informatiseringsvraagstukken vragen meer aandacht. (lees ook I&A 2025) (top 10 bestuurllijke ICT-aandachtspunten).

Hiermee ontstaat de noodzaak voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om oplossingen te vinden voor deze transitie. De oplossing wordt in sterke mate bepaald door de mogelijkheid om uw I&A mensen opnieuw te positioneren. Op hoofdlijnen zijn er een aantal strategieën:
  1. U brengt uw server-infrastructuur naar de cloud en mogelijk ook de virtuele werkplek. U oriënteert zich op het uitbesteden van de ICT-dienstverlening zoals de o.a. de helpdesk, het systeembeheer, het netwerkbeheer, het werkplekbeheer, beheer telefonie, technisch beheer en database beheer.
  2. U organiseert zich samen met een aantal andere gemeenten in een I&A-samenwerking, waarmee u zoveel mogelijk zelf de hosting van applicaties en kantooromgeving verzorgt en zorgt voor een meer geleidelijke transitie naar de cloud. Het samenwerkingsverband transformeert van een automatisering-georiënteerde organisatie naar een I&A-partner nieuwe stijl.
  3. U kiest voor vak-applicaties die on-premise geleverd kunnen worden, en houdt zo veel mogelijk vast aan de on-premise variant. Het voordeel van deze variant is dat u altijd direct over uw eigen data kan beschikken en geen ingewikkelde personele vraagstukken hoeft op te lossen.
Welke strategie u kiest vraagt om een zorgvuldige afweging. Native heeft ervaring om deze keuzes in beeld te brengen en te vertalen naar personele, financiële en organisatorische consequenties zodat u gefundeerde keuzes kunt maken. Ook kunnen we u helpen met de aanbesteding van uw ICT zodat u de juiste oplossing krijgt die past bij uw ambitie. Heeft u vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.
Zoeken
Contactpersoon
Martin van Dijk
Partner / senior adviseur
085-4012987