Een datagestuurde gemeente vereist een wendbare organisatie

een datagestuurde gemeente

Een datagestuurde gemeente vereist een wendbare organisatie

Data-gestuurd werken is sterk in opkomst bij gemeenten. Maar het is niet alleen een technisch kunstje. Het vereist ook de nodige flexibiliteit van management en medewerkers als werkprocessen worden aangepast op basis van de data-analyses.

De uitkomsten van data-analyses zorgen voor nieuwe inzichten op o.a. de gemeentelijke werkprocessen en het productaanbod voor burgers. Met o.a. business intelligence en artificial intelligence is het mogelijk om meer uit data te halen. Maar om deze inzichten in de praktijk te brengen, moeten deze werkprocessen aangepast worden en dit heeft mogelijk weer consequenties voor medewerkers. Kunnen zij dezelfde werkzaamheden blijven doen? Of kan er een deel van het proces geautomatiseerd worden waardoor banen verdwijnen? En kan het management meer leren vertrouwen op data dan op de eigen intuïtie?

Het besluit om datagestuurd te gaan werken vereist in ieder geval een wendbare organisatie en daarmee een grondige voorbereiding. Naast dat gegevensbeheer en datascience belangrijk worden, kunnen de uitkomsten verstrekkende gevolgen hebben. Als het besluit genomen wordt om data-gestuurd te gaan werken, is het goed om de consequenties grondig te overdenken. Want u zult in ieder geval een flexibele en wendbare organisatie moeten inrichten.

Het transitieproces

Uit onze ervaring met het archetype model blijkt dat veel gemeenten nog steeds bezig zijn om te transformeren naar een nieuwe flexibele gemeente. Veel gemeenten zijn dienstverlenend ingericht met één breed KCC met daarachter verschillende backoffices (zoals bedacht bij het concept Antwoord ©). Ook zijn veel gemeenten binnen de vakdomeinen (soza, puza, ro) al aan het experimenteren door te innoveren. Maar ook vertonen veel gemeenten een traditionele wijze van denken gericht op risicomijding en kostenbeheersing (dé beheers-gemeente)

Om voorbereid te zijn op de toekomst met datagedreven werken, moeten de oude denkpatronen doorbroken worden. Wendbaarheid, flexibiliteit en meerschaligheid zijn de nieuwe richtpunten voor lokale overheden. Om de transitie tot stand te brengen is allereerst een goed doordachte integrale visie nodig die samen met de organisatie wordt doordacht en doorleeft. De volgende vragen kunnen daar bij helpen:   

  • Op welke vakdomeinen willen we datagestuurd gaan werken?
  • Is de organisatie of zijn de mensen veranderingsbereid?
  • Welke gewenste cultuur, houding en gedrag is er noodzakelijk om wendbaar te zijn?
  • Welke expertise hebben we nodig om datasturing zelf duurzaam in te richten?
  • Aan welke voorwaarden moet de noodzakelijke data en ict voldoen?

Door tenminste deze vragen met elkaar te beantwoorden, maakt men een start om via datagestuurd werken de organisatie flexibel in te richten. Door er zo praktisch mee aan de slag te gaan zullen ook de vervolgvraagstukken vanzelf naar boven komen.

Zoeken
Contactpersoon
Kees van den Tempel
Adviseur
0622695682