Welkom bij Native Consulting

Nieuws

Wet Open Overheid: transparante en betrouwbare overheid

Wet Open Overheid: transparante en betrouwbare overheid

De kindertoeslagaffaire heeft de Wet Open Overheid (WOO) nog betekenisvoller gemaakt. De noodzaak om het vertrouwen in de overheid terug te winnen door meer transparantie en zorgvuldigheid in te bouwen, wordt o.a. bestendigd met de invoering van de WOO.

Informatiebehoefte als vertrekpunt

Informatiebehoefte als vertrekpunt

De digitale transformatie zorgt voor grote technologische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen die op gemeentelijke organisaties af komen. Dit resulteert in een continu veranderende informatiebehoefte. Vanuit inwoners, ondernemers, maatschappel

Datagedreven werken in het perspectief van Simon Sinek.

Datagedreven werken in het perspectief van Simon Sinek.

Datagedreven werken, een begrip dat bij steeds meer organisaties op de radar verschijnt. Maar het blijft soms een ongrijpbaar en vaag begrip. Wat is het nu precies? In deze nieuwsbrief kijken we vanuit het Why-How-What-perspectief (ook wel de Golden Circ

Dienstverlening aan de samenleving begint bij de dienstverlening aan elkaar!

Dienstverlening aan de samenleving begint bij de dienstverlening aan elkaar!

We leven meer en meer in een netwerksamenleving terwijl gemeentelijke organisaties vaak nog zijn ingericht op basis van taak specifieke afdelingen. Er worden andere en hogere eisen gesteld aan zaken doen met overheidsorganisaties. Regelmatig wordt geprob

De ontbrekende schakel: een ICT-beleidsplan

De ontbrekende schakel: een ICT-beleidsplan

Als je op internet zoekt naar beleids- of visiestukken over informatisering en automatisering binnen gemeenten, vind je heel veel voorbeelden. De naamgeving is divers en dekt niet altijd de lading. Ze bevatten vooral beleid en visie op het gebied van dig

Het belang van ethiek bij dataprojecten.

Het belang van ethiek bij dataprojecten.

Steeds vaker ‘leunen’ overheidsorganisaties op data als middel om hun taken beter uit te voeren, gerichter beleid te schrijven en de inwoners beter van dienst te zijn.. Stilstaan bij ethiek, het goede doen met deze data, is complex maar essentieel voor i

Learning

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Een hands-on training zaakgericht werken. Wat is het? Welke vorm past het best bij de eigen organisatie en welke impact heeft het op het klantbeeld, klantbediening, dataregistraties, ketensamenwerking en documentbeheer?

Werken aan nieuwe omgevingswet

Werken aan nieuwe omgevingswet

In deze tweedaagse training worden de deelnemers voorbereid om vorm en richting te geven aan de nieuwe omgevingswet.

Invulling geven aan de 21th century skills

Invulling geven aan de 21th century skills

Het gebruik van media en technologie heeft geleid tot een kennissamenleving. Deze samenleving kent een democratiserende werking. Burgers denken steeds vaker mee over onderwerpen die hun leef- en werkomgeving raken en verwachten meer inspraak.

Klant cases

Een visie op informatie voor de gemeente Alkmaar

Een visie op informatie voor de gemeente Alkmaar

De gemeenten Alkmaar gebruikt de iVisie voor een optimale informatievoorziening voor dienstverlening een maatschappelijke vraagstukken

Onderzoek staat van de ICT gemeente Amstelveen

Onderzoek staat van de ICT gemeente Amstelveen

Wat is de staat van onze ICT was de vraag van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen? Native heeft dit onderzocht

Innovatie I&A Servicepunt71

Innovatie I&A Servicepunt71

De Leidsche regio wil, via de samenwerking in Servicepunt71, zich verder versterken op het gebied van informatisering en informatievoorziening.


Native heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Daarom sturen we elke twee weken op donderdag middag een kort artikel die u hopelijk inspireert in uw dagelijks werk.