Doorontwikkeling dienstverlening

dienstverlening 2020

Het stenen tijdperk eindigde niet omdat er een tekort aan stenen was ontstaan

Bijna elke gemeente heeft innovatie als belangrijke doelstelling opgenomen. Maar als u morgen uw innovatie niet oppakt, vloeit er geen bloed uit. Dit komt ook omdat er geen directe financiƫle prikkel is, die bijvoorbeeld wel aanwezig is binnen het bedrijfsleven. Maar er zijn goede redenen om ruim baan aan innovatie te geven. Innovatie leidt tot producten en diensten die waarde toevoegen doordat deze:

  • Toekomstgericht zijn, aansluiten bij de verwachtingen van huidige samenleving
  • Effectiever zijn, meer direct leiden tot het gewenste en beoogde resultaat
  • EfficiĆ«nter zijn, waardoor we meer mogelijk kunnen maken met het beschikbare budget
  • Oplossingen kunnen bieden aan uitdagingen waarvoor nu geschikt aanbod bestaat
  • Het geeft energie en uitdaging waardoor u de juiste medewerkers aantrekt en behoud

Uitwisseling van data

Met de komst van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelden nadere bepalingen over gegevensbescherming. Dit heeft impact op de wijze waarop gemeenten gegevens met ketenpartners uitwisselen.


Veiligheid en Privacy

Gemeenten hebben de wettelijke plicht zorgvuldig om te gaan met privacy gevoelige gegevens. Door de nieuwe wet AVG komen er veel verplichtingen bij. De gemeenteraad heeft hierin een belangrijke controlerende taak.


Digibeten in de nieuwe samenleving

De overheid biedt steeds meer producten en diensten digitaal aan. Echter, 6% van de Nederlandse bevolking is niet in staat gebruik te maken van deze digitale voorzieningen.