Raad aan de Raad Home

bestuurders vertellen

Modern lokaal bestuur in de informatiesamenleving

Digitale transformatie creëert een nieuwe samenleving. Dit als gevolg van de snelle ontwikkeling van ICT technieken, sociale innovatie en nieuwe werkvormen. Er bestaan veel verschillende inzichten hoe de nieuwe samenleving er uit zal zien en zal veranderen, maar over één aspect is iedereen het eens: de nieuwe samenleving zal dynamisch en bewegelijk zijn.

Burgers organiseren zich via social media, ondernemers bedenken nieuwe business modellen en worden gefinancierd door crowdfunding. De transparantie van het internet maakt de concurrentie intensiever. Innovatie is voor ondernemers de enige manier om te overleven. Het gevaar bestaat dat de kloof tussen gemeenten enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds toeneemt. Dat raakt het vertrouwen in de politiek, de democratie en het lokale bestuur.

Echte oplossingen voor taaie maatschappelijke vraagstukken vereisen nieuwe inzichten. Echte oplossingen vereisen lerende organisaties. In het tijdperk van digitale transformatie geldt: "Als je doet wat je deed, krijg je - niet -  wat je kreeg". Bijvoorbeeld de jeugdzorg vraagt om nieuwe oplossingen waar de hulpverlening primair om de klant draait waarbij geld- en informatiestromen optimaal ondersteunend zijn. Fraudebestrijding en cybersecurity vragen om goed digitaal beleid en digivaardige medewerkers. ‘Raad aan de Raad’ zet de thema’s overzichtelijk voor u bij elkaar.

Geen filmpjes missen? abonneer je op ons Raad aan de Raad - YouTube kanaal


Modernisering lokaal bestuur

Burgerparticipatie (ook wel overheid participatie genoemd) is een filosofie waarbij burgers meer invloed krijgen op de politiek. Nieuwe communicatievoorzieningen maken het eenvoudiger om burgers te betrekken bij het vormgeven van beleid.


Digitale transformatie

We leven in het tijdperk van de ‘digitale transformatie’. Het is een tijdperk waarin de manier waarop we denken, handelen en organiseren een enorme vlucht neemt als gevolg van nieuwe technologieën. Dit betekent wat voor burgers en ondernemers en dus ook


Doorontwikkeling dienstverlening

Gemeenten zijn op aarde om diensten te verlenen aan haar burgers. Het gaat hierbij over dienstverlening in de breedste zin van het woord. En deze dienstverlening wordt flink beïnvloed door nieuwe digitale mogelijkheden.


De datagedreven gemeente

Door databronnen te interpreteren ontstaat inzicht. Technieken als Big Data geven toegang tot betere analyses en gaan daarbij verder dan reguliere statistieken. Pro-actief beleid en het ontdekken van trends wordt mogelijk.