De datagedreven gemeente

de datagedreven gemeente

Informatie en data als grondstof voor het digitale tijdperk

Door databronnen te interpreteren ontstaat inzicht. Technieken als Big Data geven toegang tot betere analyses en gaan daarbij verder dan reguliere statistieken. Daarnaast is het met 'machine learning' en 'data science' mogelijk om voorspellingen te gaan doen op basis van beschikbare en verrijkte data. De mogelijkheden zijn enorm groot. Maar hoe benut je deze kansen als je eigen gemeente het al lastig vindt om een ‘eenvoudige’ managementrapportage automatisch te genereren?


De voorspelbare wereld

Gemeenten beschikken over grote hoeveelheden eigen en externe data. Data Science is een heel krachtig instrument dat gemeenten in staat stelt beter uitvoering te geven aan de maatschappelijke taken.


ICT kennis bij Raadsleden

Dat informatie en technologie steeds belangrijker worden staat niet ter discussie. Maar wat vraagt dit van de gemeenteraden? Moeten gemeenteraden nu allemaal ICT specialisten worden?


Kracht van data voor bestuurders

Er is steeds meer data beschikbaar en er zijn steeds betere technieken om deze data te vertalen in waardevolle informatie , inzichten en trends. Vooral de opmars van ‘datascience’ biedt steeds inzichten op basis van beschikbare data.