Modernisering lokaal bestuur

lokaal bestuur

Nieuwe samenleving verlangt modern bestuur

Modern lokaal bestuur geeft invulling aan de nieuwe eisen en wensen van de samenleving. De samenleving is veel mondiger en digitaler geworden. Modern lokaal bestuur legt de verbinding met de burgers door ze te betrekken bij besluit-, en visievorming. Idee├źn en visies ontwikkel je samen en niet vanuit de gemeentelijke ivoren toren.

Daarnaast is het belangrijk om je als gemeente bewust te zijn van de media-aandacht die de gemeente ontvangt. Veel gemeenten volgen al nauwlettend de berichtgeving op de landelijke, lokale en sociale media en zien trends en ontwikkelingen in de opinie voordat deze algemeen bekend zijn. Daarnaast is het steeds eenvoudiger om de meningen en opinies te toetsen door gebruik te maken van klantenpanels.


Bestuur in contact met de samenleving

Contact met burgers is niet beperkt tot de verkiezingsmomenten. Om dit te bereiken bieden de digitale kanalen bieden veel mogelijkheden en kansen in aanvulling op de fysieke kanalen.


De cultuur van de nieuwe Raad

Het is noodzakelijk dat de cultuur van de organisaties snelle adaptatie van technologie en inzichten ondersteunt. Dit vraagt (en levert) mensen/medewerkers die beschikken over de juiste houding, gedrag en vaardigheden


Burgerparticipatie (overheidsparticipatie)

Burgerparticipatie is een filosofie waarbij bestuurders en burgers meer samenwerken bij het vormgeven van visie en beleid. Door deze samenwerking ontstaat een betere visie, beter beleid, dat ook nog eens beter gedragen wordt.