Digibeten in samenleving

Digibeten, mensen die niet veel begrijpen van informatiesystemen en digitale hulpmiddelen, maken ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking uit. Bij digibeten kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘ontwikkelbare digibeten’ en ‘niet ontwikkelbare digibeten’. De eerste categorie beschikt over de basisvaardigheden om zich digitaal te ontwikkelen. Ze zijn in staat te lezen en hebben geen geestelijke beperkingen die het in de weg staan om ‘digivaardig’ te worden. De tweede categorie heeft achterliggende beperkingen die de ontwikkeling van digitale vaardigheden in de weg staat zoals ‘laaggeletterdheid’ of ‘geestelijke beperking’.

De benadering van digibeten dient beide categorieën te ondersteunen. In beide gevallen geldt dat de overheid alternatieve mogelijkheden moet bieden om transacties en informatie uit te wisselen. In het geval van ontwikkelbare digibeten kan aanvullend worden voorzien in ondersteuning die er toe leiden dat de digibeten zich ontwikkelen tot ‘digivaardigen’. 

Daarnaast, in de video refereert Ronald van Meygaarden hier terecht aan, bestaat er een veel grotere groep mensen ‘Digi-aversen’ dat niet gerekend kan worden tot digibeten, maar die desondanks de traditionele kanalen verkiezen boven de digitale kanalen. Uit ‘gewoonte’, ‘onzekerheid’ of gewoon ‘behoefte aan contact’ maken ze liever een afspraak dan dat ze de digitale mogelijkheden benutten. Deze groep zal graag gebruik maken van de voorzieningen die voor de digibeten zijn ingericht. Voor deze groep geldt dat deze overtuigd en verleid kunnen worden om gebruik te maken van de digitale voorzieningen.

Waarom is het belangrijk

De overheid biedt steeds meer producten en diensten digitaal aan. Ook de informatievoorziening naar de burgers verloopt inmiddels grotendeels digitaal. Ook voor Raden geldt dat de meeste voorzieningen voor burgers om zich te oriënteren op hun politieke voorkeur digitaal worden aangeboden. Denk hierbij aan de digitale kieswijzers en de informatievoorziening op websites.  Ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking is niet in staat gebruik te maken van deze digitale voorzieningen en hebben hierdoor niet het voorzieningsniveau van de digivaardigen.

Hoe begin je

Het is belangrijk om het besef te hebben dat de traditionele voorzieningen drie belangrijke doelgroepen onderkennen:
  1. Niet-ontwikkelbare digibeten
  2. Ontwikkelbare digibeten
  3. Digi-aversen
Om de ondersteuning te optimaliseren, dient niet alleen een alternatief kanaal te worden aangeboden als aanvulling op het digitale kanaal, maar is het tevens van belang aanvullende maatregelen te nemen:
  • Voor ontwikkelbare digibeten geldt dat voorzieningen om deze mensen digivaardig te maken nuttig zijn. Joost van Oostrum legt in de video uit dat hij hiervoor het ‘digisterker’ project inzet dat via de bibliotheek wordt aangeboden.
  • Voor de digi-aversen geldt dat het zinvol is om activiteiten in te zetten gericht op het doorbereken van ‘gewoonte-gedrag’ door bijvoorbeeld ook in brieven te wijzen op de digitale voorzieningen. Daarnaast kunnen ook de digi-aversen baat hebben bij het vergroten van de digitale kennis om zo meer (zelf)vertrouwen te krijgen in de digitale kanalen.

Meer informatie

Meer informatie kan worden gevonden op:

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Kees van den Tempel
Adviseur
085-4012987