ICT kennis bij Raadsleden

Als raadsleden bij informatie en ICT denken aan de computer van de ambtenaar en de serverruimte voor de dataopslag, wordt de essentie hiervan gemist. Er wordt dan onderschat welke rol en welke belang informatie en ICT spelen in het aanpakken en oplossen van maatschappelijk en politieke vraagstukken. Als de rol van informatie en ICT wordt onderschat, heeft dat twee directe gevolgen. In eerste plaats worden er veel kansen gemist. Ten tweede kan het er toe leiden dat snel de indruk ontstaat dat ICT en informatie vooral een ‘facilitaire voorziening’ is waar in beginsel op kan worden bezuinigd.

Hoe begin je

Het is allereerst belangrijk dat de bewustwording ontstaat wat informatie en ICT is en er inzicht ontstaat dat informatie en ICT een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen en ondersteunen van belangrijke maatschappelijke en politieke vraagstukken. 

Als de bewustwording er is, kan de vervolgvraag worden gesteld: hoe kunnen we voldoende kennis organiseren? Jan van Ginkel merkt in de video op dat het niet meer voldoende is om te veronderstellen dat ‘de afdeling ICT de kennis wel in huis heeft’. De Raad is van vele markten en kennisgebieden thuis en dus is het niet heel erg waarschijnlijk dat er specialistische kennis aanwezig is binnen de Raad.  Het is daarom belangrijk om deze kennis te verkrijgen door samenwerking. Samenwerking binnen de fractie, tussen de fracties. Fons van Oosterhout doet de suggestie om hiertoe ‘ICT ambassadeurs aan te stellen’.

Geef vorm aan een lange termijnvisie op informatie. Dit dwingt je om na te denken over de veranderende rol van informatie en ICT. Daarnaast ondersteunt het de gemeente om ruimte te maken voor het opstellen van een passend en actueel informatiebeleidsplan en hier uitvoering aan te geven.

Zijn vraagstukken te complex voor de eigen gemeente, kan de samenwerking worden opgezocht of georganiseerd in regionaal of zelfs landelijk verband.

Meer informatie


Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Martin van Dijk
Adviseur
085-4012987