Digitale transformatie

Digitale transformatie word vaak uitgelegd als de opkomst van nieuwe digitale technieken zoals ‘Big Data’, ‘Machine Learning’ en ‘Blockchain’. Dat is echter niet de essentie. De essentie is dat de snelheid waarin nieuwe (digitale) innovaties ontstaan sneller verloopt dan de adaptatiegraad van organisaties deze kunnen verwerken. Jan van Ginkel legt in de video uit dat de wereld steeds sneller verandert. Gemeenten moeten nieuwe ontwikkelingen en technologieën veel sneller kunnen toepassen om niet steeds verder achter te lopen op de ontwikkelingen in de samenleving. Dit vraagt een culturele en organisatorische aanpassing van de organisatie.

Hoe begin je

De essentie is om je gemeente sneller en wendbaarder te maken om zo beter in te kunnen spelen op de steeds snellere ontwikkelingen.

  • Digitale transformatie vraagt om sterk (digitaal) leiderschap dat verandering omarmt. Digitale transformatie is succesvol indien deze aan de top van de organisatie wordt begrepen en omarmt. Anouk Meerman wijst er dan op dat zeker ook de Raad hier een belangrijke rol heeft.
  • Corné Verbraak merkt op dat het belangrijk is dat je organisatie constant in beweging is. De bewegende organisatie neemt afscheid van het ‘reorganisatie-denken’. Het reorganisatie-denken veronderstelt dat organisaties veranderen met een planmatige ‘tekentafelaanpassing’ om te veranderen van ‘status quo A’ naar een nieuwe ‘status quo B’. Veranderen doe je niet af en toe. Doorlopend veranderen moet onderdeel worden van het DNA van de organisatie.
  • Het is belangrijk dat de organisatie ‘ontkokert’, dat wil zeggen: het ‘eiland denken’ doorbreekt. Gemeenten hebben vaak veel specialismen in huis die geïsoleerd hun werkzaamheden uitvoeren. Inzichten en adaptatie verlopen sneller, efficiënter en eenvoudiger als disciplines worden gemixt en worden gecombineerd. Dus niet alleen ICT kennis op de ICT afdeling en juridische kennis op de kamer van de juristen.
  • Daarnaast is het belangrijk dat de gemeenten meer durven te experimenteren met nieuwe technologieën en organisatieprincipes. Fons Naterop wijst er op dat overheden vaak erg behoudend zijn, dat is een cultuurelement dat dient te veranderen.

Meer informatie

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Kees van den Tempel
Adviseur
085-4012987