Data voor bestuurders

Er is steeds meer data beschikbaar en er zijn steeds betere technieken om deze data te vertalen in waardevolle informatie , inzichten en trends. Vooral de opmars van ‘datascience’ biedt steeds inzichten op basis van beschikbare data. Opvallend genoeg wordt deze data nog maar beperkt ingezet binnen beleidsvorming en nog minder als onderdeel van het politieke debat.

Waarom is het belangrijk

Door goede inzage en opvolging van de cijfers kunnen trends en beleidsbehoefte tijdig worden waargenomen. Daarnaast kan het ondersteunen om de diverse beleidsthema’s en aandachtspunten te prioriteren omdat inzichtelijk is waar de urgentie aanwezig is. Daarnaast wordt het debat, ondersteund door data en informatie, inhoudelijker en relevanter.

Hoe begin je

Jan van Ginkel geeft aan dat het verstandig is om bij bespreking van beleidsthema’s steeds na te gaan welke data relevant en beschikbaar zijn. Door hier structureel aandacht aan te besteden ontstaat steeds meer inzicht in de kansen en de beperkingen van data.

Joost van Oostrum geeft aan dat de inzet van ‘social analytics’, analyse software dat de social media kanalen doorlopend in de gaten houdt, in sterke mate kan ondersteunen om sentimenten en argumenten op te halen. Op deze wijze kunnen de onderwerpen op de agenda beter en rijker worden besproken. Daarnaast geeft informatie uit ‘social media’ inzicht in de gewenste mediastrategie.

Aandachtspunten bij data-gestuurde beleidsvorming

Bij data gestuurde beleidsvorming dient met een aantal aspecten doorlopend rekening te worden gehouden:

  • Creëer een cultuur waarin aandacht voor data ‘fact-finding’ bestaat.
  • Zorg dat dataverzoeken tijdig worden aangevraagd. Het is vaak tijdrovend de juiste data te verzamelen en te interpreteren.
  • Innoveer en experimenteer met data om te onderzoeken en te ondervinden op welke wijze data de besluitvorming optimaal ondersteund.
  • Zorg er voor dat de gebruikte data juist en betrouwbaar zijn.
  • Zorg er voor dat je niet ‘blind vaart’ op data alleen. Voorkom dat uitsluitend op data wordt besloten: een gezonde mix van verstand, inzicht en data helpt om de data juist te interpreteren.

Meer informatie

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Martin van Dijk
Adviseur
085-4012987